Privacy Policy

Peek & Cloppenburg hecht waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en houdt zich aan de regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verschaffen. Voorzover individuele via onze website aangeboden functies en service het verstrekken, het opslaan of het gebruik van persoonlijke gegevens verlangen, wordt u daar vooraf over geïnformeerd. De invordering, de opslag en het gebruik van persoonsgegevens in functie van het eigen marktonderzoek en de eigen marketing (geen telemarketing) gebeuren slechts voor zover u ons daarvoor uw toestemming geeft. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet zonder uw voorafgaande toestemming of enkel voor de verwerking van orderdata plaats. U kunt de instemming met de opslag en met het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde tegenover Peek & Cloppenburg Anson’s N.V., Klantenservice, Korte Klarenstraat 12, 2000 Antwerpen, intrekken. 

Op deze Website worden er met technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden er onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. Hiervoor kunnen er Cookies gebruikt worden. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het buffergeheugen van de Internetbrowser van de bezoeker van de Website opgeslagen worden. De Cookies maken de herkenning van de Internetbrowser zonder een verwijzing naar een persoon mogelijk. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze Website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgebonden gegevens via de houder van het pseudoniem samengebracht. Tegen deze gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bezwaar gemaakt werden.

U kunt uw browser zo instellen, dat deze u over het gebruik van cookies vooraf informeert of het gebruik van cookies niet accepteert. Het weigeren van cookies kan er toe leiden dat het technisch niet mogelijk is om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van onze website.

Voor alle vragen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals inzage, wijziging of verwijdering, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke:

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf,
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Duitsland
gegevensbescherming@peek-cloppenburg.be


BESCHERMING VAN UW PERSOONGEGEVENS
Peek & Cloppenburg hecht grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en verplicht zich tot inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent de gegevensbescherming.
Gebruik van uw gegevens in verband met het uitvoeren van het P&C-klantenkaartprogramma
Klantgegevens zijn vrijwillige persoonlijke mededelingen en contactgegevens. Om het P&C-klantenkaartprogramma uit te voeren, hebben wij uw contactgegevens nodig: dat zijn uw naam en adres. Het vermelden van uw geboortedatum is vrijwillig. Voor vragen kunt u ons uw telefoonnummer meedelen. Indien u toezending van de P&C-e-mail nieuwsbrief wenst, hebben wij ook uw e-mailadres nodig.
Wanneer u uw P&C-klantenkaart gebruikt, zullen wij de klantgegevens bewaren, verwerken en gebruiken. Dit zijn de gegevens op uw kassabon: betalingswijze, klantnummer, datum, plaats, object en omzetwaarde van uw aankopen. Wij zullen uw contact- en klantgegevens voor de uitvoering van deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma en het beheren van uw bonusrekening bewaren, verwerken en gebruiken.
Gebruik van uw gegevens voormarktonderzoek en reclame
Het bewaren, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens voor eigen marktonderzoek en reclame (geen telefoonreclame) voor zover u ons hiertoe toestemming verleent: voor de deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma is uw toestemming aangaande het gebruik van uw contact- en klantgegevens ten dienste van eigen marktonderzoek noodzakelijk. Wij zullen de gegevens voor het plannen van nieuwe voordelige acties gebruiken, om deze beter aan uw persoonlijke belangstelling en behoeften aan te kunnen passen. Met uw toestemming zullen wij uw contact- en klantgegevens ook voor geïndividualiseerde reclame per post over producten, voordelige acties en aanbiedingen gebruiken. Deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma is ook zonder de toestemming inzake reclame mogelijk. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet zonder uw toestemming vooraf of uitsluitend om een order te verwerken plaats, d.w.z. aan de voorschriften gebonden dienstverleners zoals b.v. rekencentra of briefverzenders.
Herroepen van de toestemming
U kunt de toestemming om uw persoonsgebonden gegevens te bewaren en te verwerken te allen tijde ten opzichte van Peek&Cloppenburg, Klantenservice, Korten Klarenstraat 12, 2000 Antwerpen of Fashionation Online KG, Mechelgasse 1, A-1030 Wien, herroepen. Bij het herroepen van uw toestemming aangaande het ontvangen van reclame blijft deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma mogelijk. Bij het herroepen van uw toestemming aangaande marktonderzoek is voortzetting van de deelname helaas niet meer mogelijk.

Bij alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoongegevens kunt u contact opnemen met de persoon die hiervoor bij Peek&Cloppenburg Anson`s N.V. verantwoordelijk is: De verantwoordelijke persoon inzake persoongegevens, Peek & Cloppenburg Anson`s N.V., Klantenservice, Korte Klarenstraat 12, 2000 Antwerpen.
E-mail: privacybescherming@peek-cloppenburg.be

LinkpaginaBescherming van de privacy - wet persoonsregistratiesImpressum
terug